top of page

ENTEGRE BURGU UÇLU BİYOPSİ FORSEPS 

Yıl

2012

Sektör

Medikal

Dr.Mahmut Tokur tarafından patenti gerçekleştirilen biyopsi forsepsi, endoskopik olarak vücudun üç boşluğundaki organlardan kolay ve güvenle biyopsi alınmasını sağlar. Burgu yapısı sayesinde diğer biyopsi iğnelerine göre aynı biyopsi derinliğinde daha çok patoloji materyali temin ederek tanı konma şansını artırır. Ayrıca iki forseps birleştirilerek tek forseps haline getirildiğinden hem cerrahın çalışmasını kolaylaştırmakta hemde hastaya daha küçük insizyon yapıldığından, iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Proje kapsamında endüstriyel tasarımdan prototip üretimine kadar olan tüm tasarım süreçlerine çözümler üretilmiş ayrıca animasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Kadraj İstanbul
bottom of page